Pieczątka z upoważnienia.

Pieczątka z upoważnienia

Najczęściej upoważnienie udzielane jest na piśmie. Upoważniona osoba załatwia sprawy w Twoim imieniu do ich zrealizowania potrzebny będzie dokument który to potwierdzi. W internecie znajdują się gotowe upoważnienia które wystarczy uzupełnić. Takie formularze są bardzo łatwe do uzupełniania. Mamy wolną rękę w wyborze osób, którym możemy udzielić upoważnienia. Może to być osoba z bliskiej rodziny, pracownik czy inna osobą, którą darzysz zaufaniem. Należy jednak pamietać że czynności dokonane przez osobę upoważnioną są wykonywane w Twoim imieniu i to Ty będziesz ponosił odpowiedzialność. Dzięki pieczątce z upoważnienia wiele dokumentów można uzupełnić znacznie szybciej i wygodniej. 

Pieczątka z upoważnienia wzory

Pieczątka z upoważnienia prezesa zarządu wzór 1.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka z up. dyrektora wzór 2.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka z upoważnienia burmistrza wzór 3.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka z up. wójta wzór 4.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka z upoważnienia zarządu wzór 5.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka z upoważnienia własciciela wzór 6.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm