Pieczątka z uprawnieniami budowalnymi, sep.

Pieczątka z uprawnieniami

Pieczątkami z uprawnieniami używane są między innymi przez elektryków z uprawnieniami SEP, projektantów instalacji, kierowników budowy, instruktorów nadzoru itd. Pieczątki budowlane służą najczęściej do uzupełniania dokumentacji budowlanej a także do potwierdzania wykonanych prac inżynierskich czy prac budowlanych lub wskazują, kto był odpowiedzialny za nadzór. Osoby posiadające stosowne uprawniania jeśli chcą korzystać z pieczątek powinny trzymać się określonego wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

Jak powinna wyglądać pieczątka z uprawnieniami budowlanymi

Wzór pieczątki imiennej z uprawnieniami budowlanymi według rozporządzenia MGPiB:

1. tytuł zawodowy lub zawód,
2. imię i nazwisko,
3. zakres uprawnień budowlanych,
4. numer ewidencyjny uprawnień budowlanych.

Jak powinna wyglądać pieczątka z uprawnieniami SEP

Nie ma specyzowanego wzoru pieczątki imiennej z uprawnieniami SEP (elektryczne, energetyczne, gazowe) ale wzór który najczęsciej się stosuję dla elektryków i gazowników zawiera:

1. imię i nazwisko, 
2. zakres uprawnień SEP,
3. numer uprawnień SEP.

Pieczątki z uprawnianiami wzory

Pieczątka uprawnionego kierownika budowy wzór 1.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka z uprawnieniami SEP wzór 2.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka z uprawnieniami inspektora nadzoru robót budowalny wzór 3.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka z uprawnieniami projektanta i kierownika budowy wzór 4.

Trodat Printy 4913

Wymiar: 58 mm x 22 mm

Piecząkta kierownika budowy z uprawnieniami wzór 5.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka z uprawnieniami do kierowoania robotami budowalnymi bez ograniczeń wzór 6.

Trodat Printy 4913

Wymiar: 58 mm x 22 mm