Pieczątka imienna, stanowiskowa lub funkcyjna.

Pieczątka imienna

Pieczątka stanowiskowa lub funkcyjna to inne określania pieczątki imiennej. Pieczęć ta może zawierać tylko imię i nazwisko lub być wzbogacona o informację dotyczące zajmowanego stanowiska a także dodatkowe dane w postaci nazwy firmy lub numeru telefonu. Pieczątka funkcyjna należy do najprostszych i najpopularniejszych pieczątek zaraz po pieczątkach firmowych. Z pieczątkami stanowiskowymi wykorzystywane praktyczniej w każdej firmie czy instytucji publicznej. Przeznaczone dla pracowników biurowych, specjalistów, kierowników, prezesów, pracowników służby zdrowia m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz dla wielu innych osób. Nowoczesne pieczątki imienne w automatycznych lub kieszonkowych obudowach cechują się wysoką wytrzymałością oraz czytelnym odbiciem.

Jak powinna wyglądać pieczątka stanowiskowa?

Pieczątka funkcyjna najczęściej zawiera 2-3 wersy, umieszcza się na niej imię i nazwisko oraz stanowisko, czasem wypisuję się również posiadany tytuł zawodowy, jeśli pracodawca na to zezwala lub nie zabraniają tego przepisy. Pomiędzy imieniem i nazwiskiem a stanowiskiem powinno znaleźć się miejsce na podpis ale nie jest to reguła którą się zawsze stosuje. Jako dodatkowe informacje niektóre firmy umieszczają również swoją nazwę lub logo oraz numer kontaktowy. Pieczątka imienna oraz podpis zwiększa wiarygodność dokumentów, dlatego warto zadbać aby prezentowała się estetycznie i profesjonalnie. Z pieczątek imiennych może korzystać każdy a zwłaszcza pracownicy, którzy często muszą uwiarygodniać setki dokumentów swoim danymi osobowymi. Pieczęć funkcyjna znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.

Wzór pieczątki funkcyjnej.

Dostępnych jest wiele wzorów pieczątek stanowiskowych w zależności od naszych potrzeb można skorzystać z dostępnych szablonów lub zaprojektować własne odbicie pieczątki. Niektóre duże firmy, banki i instytucje posiadają swoje własne wytyczne opisujące wygląd pieczątki. W takim przypadku przy projektowaniu pieczątki należy ściśle przestrzegać rozmiarów pieczątki, użytej czcionki, pogrubień, kursywy czy odstępów określonych w dokumencie identyfikacji wizualnej pieczątki.

Wzory pieczątek imiennych:

Pieczątka imienna specjalisty wzór 1.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka imienna kierownika wzór 2.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka imienna z logo firmy wzór 3.

Trodat Printy 4913

Wymiar: 58 mm x 22 mm

Pieczątka funkcyjna wzór 4.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka stanowiskowa z tytułem mgr wzór 5

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka funkcyna wzór 6

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm