Pieczątka fizjoterapeuty, jak powinna wyglądać.

Pieczątka fizjoterapeuty

Obowiązujące przepisy dla fizjoterapeutów nie mówią o obowiązku posiadania pieczątki. Fizjoterapeuci sami decydują, czy chcą posiadać i używać pieczątkę w codziennych czynnościach. Jednak gdy nastąpi potrzeba wyrobienia pieczątki, należy trzymać się określonego wzoru uchwalonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów nr 143/I KRF z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie treści pieczątek używanych przez fizjoterapeutów. Tak jak na wstępie pieczątka nie jest wymagana ale znacznie ułatwia i przyspiecza pracę podczasz sporządzania dokumentacji medycznej oraz wykonywania codziennych czynności związanych z uzupełnianiem dokumentów.

Jak powinna wyglądać pieczątka fizjoterapeuty

UCHWAŁA nr 143/I KRF z dnia 1 marca 2018 r. dotycząca treści używanych przez fizjoterpeutów rekomenduje używanie przyjnajmniej następujących danych:

1. imię (lub imiona) nazwisko;
2. określenie zawodu "fizjoterapeuta";
3. nr PWZFz - numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty;

Pieczątka fizjoterapeuty wzory

Wzór pieczątki fizjoterapeuty 1.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Wzór pieczątki fizjoterapeuty 2.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Wzór kif pieczątka fizjoterapeuty 3.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Wzór pieczątki fizjoterapeuty 4.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczatka fizjoterapuety wzór 5.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka fizjoterapeuty wzór 6.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm