Pieczątka prezesa zarządu i członków zarządu.

Pieczątka Prezesa Zarządu

To jedna z popularniejszych wzorów pieczątek imiennych. Stanowisko prezesa zarządu pojawia się  w spółkach kapitałowych - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne. Prezes stoi na czele zarządu, który odpowiada bezpośrednio przed właścicielami firmy lub organem reprezentującym interesy właścicieli, takim jak np. rada nadzorcza. Oprócz prezesa pieczątki posiadają również członkowie zarządu. Zarząd jest organen wykonawczym spółek kapitałowych, którego celem jest prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki.  Najprostszy wzór pieczątki składa się z imienia i nazwiska oraz umieszczony przed lub po np. tytuł: prezes zarządu, wiceprezes lub członek zarządu.  Taka pieczątka bardzo ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, podczas składania sprawozdań, deklaracji, raportów oraz innych dokumentów urzędowych. Często taką pieczątkę uzupełnia się również o nazwę spółki.

Pieczątki Prezesa Zarządu wzory

Pieczątka prezesa zarządu wzór 1.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka wiceprezesa zarządu z nazwą firmy wzór 2.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka członka zarządu wzór 3.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka pełnomocnika zarządu z małym logo wzór 4.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka prezesa zarządu z logo wzór 5.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka komplementariusz, członka zarządu wzór 6.

Trodat Printy 4913

Wymiar: 58 mm x 22 mm