Pieczątka z podpisem - faksymile

Pieczątka z podpisem

W każdym przedsiębiorstwie przetwarzane są różnego rodzaju dokumenty które nie wymagają własnoręcznego podpisu, dlatego pieczątki faksymile stają się coraz popularniejsze. Wielu przedsiębiorców oraz członków zarządu wykonując swoje obowiązki, aby usprawnić i przyspieszyć swoją pracę, wykorzystuje narzędzie jakim jest faksymile, czyli pieczęć zastępująca odręczny podpis. Faksymile używana osobiście lub powierzona zaufanemu pracownikowi, służy zazwyczaj do podpisu pism o mniejszym znaczeniu, korespondencji listownej, broszurach, informatorach ale niekiedy również umów cywilnoprawnych, czy też innych dokumentów urzędowych. W przypadku dokumentów typowo reklamowych umieszczanie podpisu uwiarygadnia zawartą treść a w przypadku korespondencji imiennej wzmacnia przekaz i wyróżnia konsumenta.

Pieczątka faksymile - własnoręczny podpis

Pieczątka z podpisem to kopia własnoręcznego podpisu, w tym przypadku wykonywana mechanicznie przez automat znajdujący się w obudowie pieczątki. Przy wyrabianiu faksymile trzeba pamiętać o kilku rzeczach, które mają znaczący wpływ na ostateczny wygląd pieczątki.

Najważniejsza jest jakość dostarczonego skanu podpisu która ma znaczący wpływ na dokładność kopii. Podpis powinien być wykonany na białej kartce, długopisem lub piórem kilkukrotnie, najlepiej w kolorze czarnym. Przy wyborze pieczątki warto zwrócić uwagę na rozmiar  i kształt podpisu czy jest bardziej prostokątny lub kwadratowy aby dopasować odpowiednią obudowę stempla.

Pieczątka z gotowym podpisem a przepisy.

Pieczątka faksymile nie jest uregulowana prawnie, a jego użycie dozwolone jest jedynie w wypadkach, gdy ustawa na to zezwala. Kodeks cywilny dopuszcza w stosunku do dokumentów na okaziciela, a kodeks spółek handlowych w stosunku do akcji. W przypadku dokumentów które wymagają własnoręcznego podpisu nie można zastosować pieczątki z gotowym podpisem.

Pieczątki z podpisem - faksymile wzory

Wzór pieczątki z podpisem 1.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Wzór pieczątki z podpisem 2.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Wzór pieczątki z podpisem 3.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Wzór pieczątki faksymile 1.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Wzór pieczątki faksymile 2.

Trodat Printy 4913

Wymiar: 58 mm x 22 mm

Wzór pieczątki faksymile 3.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm