Pieczątka prokurenta.

Pieczątka prokurenta

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, którego udzielić może każdy przedsiębiorca posiadający wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokurent może zastępować właściciela spółki w pozasądowych oraz sądowych czynnościach. Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może powołać prokurenta. Każda dokumentacja urzędową prowadzona przez prokurenta powinna być opatrzona jego podpisem z dopiskiem prokurent. Dużym ułatwieniem w pracy prokurenta będzie pieczątka, która ułatwi jego codzienne czynności związane z prowadzeniem dokumentacji.

Pieczątka prokurenta wzory

pieczątka prokutrenta wzór 1.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Pieczątka prokurent z nawzą firmy wzór 2.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka prokurenta spółki z o.o. wzór 3.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka prokurenta wzór 4.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Wzór pieczątki prokurenta 5.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

Prokurent, wzór jego pieczątki 6.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm