Pieczątka pielęgniarki.

Pieczątka pielęgniarki

Wzór pieczątki pielęgniarki określony z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 247, poz. 1819). W taki przypadkach należy trzymać się ściśle określonych zasad zawartych w rozporządzeniu. Pieczątka położnej i pielęgniarki powinna być małych rozmiarów i bez problemu zmieścić się w kieszeni. Najpopularniejszym i sprawdzonym modelem jest Colop Mouse, pieczątka kieszonkowa w kompaktowej i trwałej obudowie bez problemu pomieści wszystkie niezbędne dane. 

Co powinna zawierać pieczątka pielęgniarki.

Dane które powinny się znaleźć na pieczątce pielęgniarki:
Dokumentacja indywidualna regulująca wzór pieczątki w placówce, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:
1) imię i nazwisko
2) tytuł zawodowy:
   a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa
   b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa
   c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana
   d) pielęgniarka lub położna
3) uzyskane specjalizacje
4) numer prawa wykonywania zawodu

Pieczątka pielęgniarki wzory

Pieczątka pielęgniarki wzór 1.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

pieczątka magister pielęgniarstwa wzór 2.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

pieczątka pielęgniarka dyplomowana wzór 3.

Trodat Printy 4911

Wymiar: 38 mm x 14 mm

pieczątka mgr pielęgniarstwa specjalista wzór 4.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczątka licencjat pielęgniarstwa specjalistka wzór 5.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm

Pieczatka lic pielęgniarstwa ze specjalizacją wzór 6.

Trodat Printy 4912

Wymiar: 47 mm x 18 mm